Usługi


Większość pacjentów kojarzy ten dział stomatologii z usuwaniem zębów, lecz chirurgia stomatologiczna obejmuje cały szereg zabiegów w obszarze jamy ustnej – implantologię, regeneracje kości i tkanek przyzębia , leczenie chirurgiczne paradontozy, leczenie chorób błon śluzowych , chirurgiczne przygotowanie do protezowania , korekty uśmiechu dziąsłowego i wiele innych.

Wszystkie zabiegi wykonujemy w znieczuleniu miejscowym z wykorzystaniem wysokiej klasy środków anestezjologicznych , tak aby w 100% zabezpieczyć naszych pacjentów przed bólem w trakcie zabiegu. Osobom mocno zestresowanym rekomendujemy również sedację anestezjologiczną z udziałem doświadczonego lekarza anestezjologa. Sedacja polega na dożylnym podaniu środków uspokajających i przeciwbólowych w taki sposób, że nasi pacjenci logicznie współpracują podczas zabiegów ale jednocześnie czują się głęboko rozluźnieni i nie pamiętają potem zabiegu.

W naszym gabinecie wykonujemy wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej:

1. Ekstrakcje (usuwanie) zębów

Pamiętajmy, że ekstrakcja zęba jest ostatecznością i dokładamy wszelkich starań, aby do tego nie dopuścić, wykorzystując najnowsze osiągnięcia stomatologii. Jeżeli już do tego niestety dojdzie to staramy się je wykonać jak najbardziej atraumatycznie .

 

2. Operacyjne ekstrakcje pozostawionych korzeni zębów i zębów zatrzymanych

  • Ząb zatrzymany to ząb, który mimo zakończonego rozwoju pozostaje niewyrżnięty (może być całkowicie niewidoczny w ustach lub widoczny częściowo). Problem ten najczęściej dotyczy „ósemek”, czyli zębów mądrości oraz kłów czyli tzw” zębów ocznych „

Bardzo często nasi pacjenci zadają pytanie, czy ich ósemka musi być koniecznie usunięta.

Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka jednoznaczna , ponieważ nie ma jednoznacznych kryteriów i wskazań do podjęcia takiej decyzji. Nie można więc ogólnikowo odpowiedzieć na to pytanie i za każdym razem należy indywidualnie rozpatrzyć kilka kwestii:

  • czy ząb mądrości jest przydatny podczas gryzienia (kontakt z zębem przeciwstawnym)
  • czy stany zapalne dziąseł podczas wyrzynania mają charakter nawracający
  • czy istnieje stłoczenia zębów
  • ile jest taki ząb zniszczony próchnicowo oraz czy istnieją techniczne możliwości leczenia takiego zęba
  • Czy radiologicznie nie ma zmian zapalnych w kości w koło korzeni tych zębów.np. Torbiel zawiązkowa
  • Czy taki ząb nie powoduje niszczenia zęba sąsiedniego poprzez bezpośredni ucisk

 

3. Chirurgia przedprotetyczna

Dotyczy zabiegów, które mają na celu przygotowanie jamy ustnej na wykonanie odpowiedniej i dobrej protetyki. Dotyczy to m.in. ekstrakcji zębów ze zmianami, które nie rokują pod wykonanie pracy protetycznej, wyrównania wyrośli kostnych utrudniających protezowanie, likwidowanie zmian rozrostowych na błonie śluzowej, które uniemożliwiają wykonanie precyzyjnego uzupełnienia protetycznego. Szczególne miejsce maja tutaj 2 typy zabiegów:

  • przedprotetyczne wyrównanie linii dziąseł polegające na ich częściowym podcięciu
  • przedprotetyczna nadbudowa grubości dziąseł w celu wypełnienia np. czarnych trójkątów

 

4. Odsłanianie zębów zatrzymanych celem ortodontycznego ściągnięcia ich do łuku zębowego

 

5. Resekcje wierzchołków korzeni

Resekcja korzenia polega na chirurgicznym odcięciu wierzchołka korzenia zęba z jednoczesnym usunięciem zmian zapalnych i odpowiednim zabezpieczeniem korzenia przed ponownym powstaniem stanu zapalnego. Zabieg ten dotyczy głównie:

  • zębów ze zmianami zapalnymi wokół wierzchołków i w kości,
  • zębów źle przeleczonych kanałowo, w których z jakiś przyczyn nie można wykonać powtórnego leczenia kanałowego ( tzw. reendo ) np. pozostawiono złamane narzędzie kanałowe poza wierzchołkiem , kanał wypełniono twardym cementem, korzeń jest zasklepiony czyli zobliterowany
  • zębów , w których po dobrym powtórnym leczeniu kanałowym nie doszło do wygojenia zmian zapalnych w kości ,
  • zębów na których została wykonana estetyczna praca protetyczna z wkładem koronowo-korzeniowym .

Po zabiegu często pozostaje znaczny ubytek kości w okolicy resekowanego korzenia, który należy uzupełnić biomateriałem kościozastępczym  np. Cerabone , Bio-Oss i pokryć resorbowalną membraną kolagenową Bio-Gide czy Jasson-membrane.

Zabieg resekcji w większości przypadków pozwala na uratowanie zęba przed ekstrakcją, obecnie wykonywany jest jednak coraz rzadziej w związku z ogromnym postępem leczenia endodontycznego (mikroskopy, nowoczesne instrumentarium i nowoczesne materiały do wypełnień kanałów). Można go wykonać prawie na wszystkich zębach pod warunkiem ,że istnieje wygodny wgląd podczas zabiegu w operowane miejsce oraz nie ma ryzyka uszkodzenia nerwów czy naczyń krwionośnych.

 

6. Hemisekcja i radektomia

Są to coraz rzadziej wykonywane przez nas zabiegi – zabiegi tzw. „ostatniej szansy” dla zębów wielokorzeniowych . W sytuacji, gdy nie ma możliwości prawidłowego przeleczenia endodontycznego a przy jednym z korzeni występuje stan zapalny odcina się problematyczny korzeń w całości (radektomia) . Hemisekcja to usunięcie połowy zęba wraz z jednym z korzeni, a pozostała część zostaje odbudowana za pomocą korony protetycznej. Niestety nasze doświadczenia wskazują, że rokowanie zębów po takich zabiegach nie jest pomyślne w ocenie długoletniej. Z tego względu skłaniamy się do ew. rozważenia ekstrakcji takich zębów i wprowadzania na ich miejsce pewnych implantów.

 

7. Wyłuszczanie torbieli

Torbiel korzeniowa to występująca w tkance kostnej zmiana chorobowa wywołana przewlekłym zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych zęba.

W początkowym okresie torbiel korzeniowa rozwija się bezobjawowo, a wykrycie jej następuje zwykle przypadkowo podczas kontrolnego badania RTG. W późniejszym etapie, w miarę rozrostu torbieli może uwidocznić się wygórowanie na dziąśle , któremu towarzyszy ból lub pojawienie się ropnej przetoki („kuleczki na dziąśle„). Torbiele o średnicy do 10 mm zwykle udaje się wyleczyć po wdrożeniu prawidłowego leczenia kanałowego zęba przyczynowego. Większe torbiele wymagają interwencji chirurgicznej, która polega na ich wyłuszczeniu w całości , co zwykle łączy się z resekcją korzenia lub nawet i  z jego ekstrakcją. Ubytek w kości  powstały po wyłuszczeniu torbieli wypełnia się materiałem kościozastępczym. Uzyskany materiał zapalny (resztki torbieli) przesyłany jest na badanie histopatologiczne celem diagnostyki mikroskopowej. Wówczas dobieramy odpowiednie leczenie i obserwacje po leczeniu chirurgicznym (zazwyczaj kontrolne rtg).

8. Chirurgia implantologiczna

Ta dziedzina ma na celu poprawę warunków kostnych szczęki i żuchwy przed wszczepieniem implantów. Obejmuje następujący zakres zabiegów:

  • podnoszenie dna zatoki szczękowej (sinus lift)
  • osteodystrakcja (rozszczepienie wyrostka)
  • sterowana regeneracja kości (GBR)
  • autoprzeszczep

 

9. Chirurgia periodontologiczna

 

10. Podcinanie wędzidełek , przyczepów więzadeł hamujących ruchy języka ( wymowa ) a także innych więzadeł utrudniających utrzymanie protez

Wszystkie te zabiegi trwają bardzo krótko , są bezbolesne i nie powodują większych dolegliwości. Podcięcie wędzidełka jest ważne, ponieważ zapobiega zarówno odsłonięciu szyjek zębowych, jak również defektowi kosmetycznemu w postaci diastemy (przerwa między zębami).

W przypadku niewielkiej korekty uśmiechu stosujemy licówki bez szlifowania zębów ( non-prep ). Są to bardzo cienkie płatki porcelany o grubości 0,2- 0,3 mm , które przyklejamy na zęby w celu korekty ich kształtu, zmiany barwy lub ich wzmocnienia. Ta metoda jest nieinwazyjna, ponieważ nie wymaga szlifowania zębów a jednocześnie niezwykle trwała. W naszej klinice naklejamy licówki bez preparacji od ponad 20 lat z doskonałymi rezultatami.

Pomimo wielu zalet licówki bez szlifowania mają pewne ograniczenia w stosowaniu. Ze względu na minimalną grubość nie mogą być wykorzystywane do znaczącego korygowania kształtu i ustawienia oraz  koloru pojedynczych zębów ( np. mocno przebarwionej jedynki ). Tak samo jak w przypadku innych uzupełnień protetycznych , licówek ” non-prep ” nie stosuje się u pacjentów z niewystarczającą higieną jamy ustnej.

Przygotowanie wysoce estetycznych i szczelnych licówek jest jednym z najtrudniejszych wyzwań estetycznych i technologicznych dla lekarza i technika dentystycznego, albowiem wymagane jest doświadczenie i wyjątkowa precyzja w pracy. Wynika to z faktu ,że gotowe licówki nie mogą być już korygowane zatem nawet najdrobniejsza niedokładność ( dotycząca koloru , kształtu , grubości, pasowania ) skutkuje koniecznością ponownego ich wykonania. Wiąże się to z powtórzeniem całej procedury od początku .

Z tego względu , tylko niektóre polskie laboratoria  mają licówki ” non-prep ”  w swoim portfolio.

Laboratoria , z którymi współpracuję posiadają odpowiednie doświadczenie , sprzęt i wiedzę , dzięki jestem w stanie zaoferować Państwu tą metodę poprawy estetyki uśmiechu od 20 lat.

Całe leczenie wykonał: expert implantolog  DGOI,  ICOI    lek.stom.  Paweł Dobosz


Protetyka to szeroka dziedzina stomatologii, której zadaniem jest uzupełninie braków zębowych , odbudowa mocno zniszczonych zębów a także estetyczna poprawa uśmiechu.

Wynika to z faktu ,że nawet utrata pojedynczego zęba to problem nie tylko estetyczny ale i funkcjonalny .

Jak widać na powyższych schematach , ludzkie uzębienie stanowi spójny układ , a brak choćby jednego zęba skutkuje : przechylaniem się zębów sąsiednich, biernym wyrzynaniem się zębów przeciwstawnych oraz zanikiem kości. Braki zębowe są również częstą przyczyną chorób stawó skroniowo-żuchwowych .

Dlatego podjęcie decyzji o uzupełnieniu utraconych zębów jest niezwykle ważne, o czy warto zawsze pamiętać !

W naszej praktyce wykonujemy wykonujemy wszystkie rodzaje uzupełnień protetycznych, opartych na naturalnych zębach jak i na implantach :

 1. korony i mosty ceramiczne na podbudowach ze stopów bezniklowych, złota, tlenku cerconu – obecnie tylko w technologii CAD-CAM
 2. licówki porcelanowe i korony pełnoceramiczne
 3. licówki porcelanowe  bez szlifowania zębów ( non-prep )
 4. wkłady i nakłady ceramiczne ( inlay – onlay )
 5. protezy oparte na koronach teleskopowych, zasuwach, belkach, zatrzaskach

 

Wśród moich pacjentów szczególne miejsce zajmują pacjenci bezzębni lub z uzębieniem resztkowym .

Proponuję im odtworzenie utraconego uśmiechu , już w jeden dzień , w oparciu o koncepcję mocowania na 6 lub 4 implantach ( ” all on 6″ ” all on 4 „)

Metoda ta , oparta na technologii cyfrowej , umożliwia bardzo precyzyjne wprowadzenie 6 lub 4 wszczepów i przykręcaniu do nich mostu tymczasowego.

Po 3 miesiącach zamieniam most prowizoryczny na ostateczne uzupełninie porcelanowe .

 

Kiedy Państwa zęby są mocno zniszczone lub przebarwione ( np. po leczeniu kanałowym ) możemy poprawić ich wygląd oraz zabezpieczyć je przed przypadkowym złamaniem za pomocą koron porcelanowych.

Istnieje kilkanaście typów koron , ale najbardziej estetyczne są korony pełnoceramiczne.

Korony pełnoceramiczne ( bezmetalowe ) oferujemy , w zależności od wskazań , w kilku rodzajach :

 1. yackietowe ( feltszpatowe ) czyli napalane indywidualnie – dzięki nim można osiągnąć najwyższy poziom estetyki, ponieważ ten rodzaj ceramiki najbardziej zbliża uzupełnienia protetyczne do naturalnych zębów dzięki wyjątkowej transparencji ,opalescencji i fluorescencji. Technika feltszpatowa może być wykorzystywana także do tworzenia licówek cienkościennych stosowanych w technice licówek no-prep czy odbudów typu onlay-inlay
 2. tłoczone typu press – polecamy je szczególnie w odcinku przednim ,kiedy różnice kolorystyczne pomiędzy zębami nie są zbyt duże.
 3. napalane na podbudowy z tlenku cerconu lub tlenku glinu – wysoka jakość tego typu uzupełnień uzyskiwana jest poprzez zastosowanie sytemu CAD-CAM oraz indywidualne napalenie zewnętrznej warstwy porcelany.
 4. całkowicie frezowane z ceramiki szklanej np. IPS e.max lub pełnokonturowe z tlenku cyrkonu – uzyskuje się bardzo trwałe ale i jednocześnie estetyczne korony i mosty w odcinku przednim jak i bocznym.

 

 

Całe leczenie wykonał: expert implantolog  DGOI,  ICOI    lek.stom.  Paweł Dobosz

W przypadku rozległego zniszczenia koron zębów proponujemy naszym pacjentom wykonanie porcelanowych wkładów typu inlay – onlay. Stosuje się je do zębów bocznych jako alternatywę do tradycyjnych wypełnień kompozytowych .

Wkłady i nakłady porcelanowe umożliwiają dokładne odtworzenie punktów stycznych oraz wszystkich bruzd i guzków co jest czasami niemożliwe do osiągnięcia przy pomocy tradycyjnych plomb światłoutwardzalnych, dzięki czemu  nie dochodzi do zalegania resztek jedzenia pomiędzy zębami ( przykry zapach ).

Średnia żywotność wkładów i nakładów oceniana jest na 10-12 lat ale u wielu moich pacjentów doskonale służą ponad 20 lat !!!

Stan przed leczeniem

Stan po leczeniu

Zniszczone zęby boczne odbudowano nakładami porcelanowymi typu onlay

Całe leczenie wykonał: expert implantolog  DGOI,  ICOI    lek.stom.  Paweł Dobosz

Protezy oparte na koronach teleskopowych stosujemy głównie u pacjentów z resztkowym uzębieniem , paradontozą lub w bezzębiu ( na implantach ). Idea utrzymania tego typu uzupełnień opiera się na szczelnym przyleganiu ( przyssaniu ) dwóch koron teleskopowych – nasuwanych- jedna na drugą. Pierwsza z nich zacementowana jest na zębie lub implancie a druga wklejona do protezy.

Protezy teleskopowe nie posiadają klamer , są zupełnie nieruchome w ustach a ponadto są rozwiązaniem bezpiecznym dla naszych pacjentów na wiele lat. Dlaczego ? W przypadku utraty jakiegokolwiek filaru ( czy to zęba czy implantu ) zawsze istnieje możliwość jego usunięcia a proteza trzyma się na pozostałych koronach teleskopowych. Ta cecha odróżnia protezy teleskopowe od innych uzupełnień – na zasuwach, zatrzaskach czy ryglach. W przypadku tych drugich utrata nawet jednego zęba wiąże się z koniecznością powtórnego wykonania całej protezy od nowa ( czas , dodatkowe wizyty , wysokie koszty ).

W mojej praktyce wykonałem blisko 200 rekonstrukcji za pomocą koron teleskopowych . W 2007 roku , prawdopodobnie jako pierwsi na świecie , wspólnie z warszawską pracownią ” Interdent”  p. Roberta Michalika , wprowadziliśmy teleskopy teflonowe . Wytwarzane w technologii CAD/CAM stanowię one alternatywę dla tradycyjnych koron teleskopowych ze złota lanego lub galwanicznego .

Patent nr.DP/P.383699/15/cz

Naszym pacjentom oferujemy protezy o najwyższym standardzie – również wykonane w całości z porcelany. W przypadku protez akrylowych bardzo często stosujemy indywidualnie barwione sztuczne zęby i dziąsła z kompozytu – wysoce estetyczne i wytrzymałe ( tzw.  protezy klasy premium ).

Stan przed leczeniem

Stan po leczeniu

Całe leczenie wykonał: expert implantolog  DGOI,  ICOI    lek.stom.  Paweł Dobosz

 I ETAP DIAGNOSTYCZNY

WIZYTA PIERWSZA – WYWIAD LEKARSKI ( ok .30 minut )

Na pierwszej wizycie konsultacyjnej przeprowadzamy z naszymi Pacjentami

 1. wywiad ogólnomedyczny oraz szczegółowe badanie jamy ustnej
  1. skanujemy jamę ustną celem wykonania modeli diagnostycznych i za pomocą druku 3d przygotowania szablonów chirurgicznych
  2. wykonujemy badanie tomograficzne
  3. podajemy wstępny plan leczenia oraz szacunkowe koszty 

   

  WIZYTA DRUGA ( ok 15 minut )

  1. przeprowadzamy szczegółową rozmowę na temat planu leczenia w oparciu o ustalenia na pierwszej wizycie i przedstawiamy możliwe 2-3 pisemne wersje leczenia , biorąc pod uwagę możliwości finansowe naszych Pacjentów i przybliżony czas terapii.
  2. w razie potrzeby zlecamy wykonanie dodatkowych badań ( np. krwi ) lub konsultacji specjalistycznych ( np. laryngologicznej, endokrynologicznej, internistycznej )

  WIZYTA TRZECIA ( ok 45 minut )

  1. oceniamy dopasowanie szablonów chirurgicznych
  2.  ustalamy wszelkie szczegóły dotyczące przebiegu terapii i umawiamy termin zabiegu implantologicznego

   

   

  II ETAP CHIRURGICZNY

  Jednoetapowy : podstawową zaletą tej metody jest wykonanie tylko jednego zabiegu chirurgicznego, podczas którego umieszczony zostaje implant oraz śruba gojąca (zabliźniająca) dziąsło . Zdjęcie szwów następuje zazwyczaj po 7-10 dniach, a po 3-5 miesiącach od osadzenia wszczepu pobierane są wyciski pod ostateczną odbudowę protetyczną.

  Dwuetapowy: w tym przypadku podczas pierwszego zabiegu chirurgicznego zostają założone implanty, ale bez śruby gojącej ! Wkręcony implant szczelnie pokrywa się dziąsłem i zaszywa (gojenie poddziąsłowe).
  Zdjęcie szwów następuje także po 7-10 dniach, a kolejny zabieg chirurgiczny polegający na odsłonięciu zaszytych na głucho implantów i założeniu śrub gojących wykonuje się po upływie  3-5 miesięcy. Od tego momentu muszą upłynąć kolejne 2 tygodnie aby dziąsła się ostatecznie zagoiły . Dopiero wówczas pobierane są wyciski pod ostateczną rekonstrukcję protetyczną.

  III ETAP PROTETYCZNY

  Podczas tych wizyt pobierane są wirtualne wyciski za pomocą skanera wewnątrzustnego MEDIT 500 , wykonywane kolejne przymiarki i ostatecznie następuje oddanie gotowej pracy protetycznej (zwykle trwa to od 1 do 4 tygodni, w zależności od rodzaju i rozległości odbudowy protetycznej).

  Odbudowa pojedynczego zęba

  Brak górnej „jedynki” np. wskutek urazu, stanu zapalnego lub rozległej próchnicy.

   

   

   

  Implant jest umieszczony w kości szczęki bez naruszenia zębów sąsiednich.

  Łącznik protetyczny ( tytanowy lub cerconowy ) jest przykręcony do implantu

   

   

   

  Na łącznik zostaje nałożona korona,bez niszczenia sąsiednich zębów. Korona protetyczna kształtem i kolorem odpowiada estetyce pozostałych zębów.

   

   

   

   

  Odbudowa kilku zębów

  W przypadku braku kilku zębów istnieją dwa rozwiązania: most przytwierdzony do kilku implantów lub solowe korony.

  Widoczny brak zębów bocznych w żuchwie (tzw. brak skrzydłowy).

   

   

   

  Implanty wszczepione w kość żuchwy bez naruszenia zębów sąsiednich , na których zostaje osadzony most protetyczny

  lub…

   

   

  Zęby zostają zastąpione 1:1 implantami na których po przykręceniu łączników mocuje się solowe , niepołączone korony porcelanowe

   

   

   

  W pierwszym oraz drugim przypadku łuk zębowy odzyskuje pełny kształt

   

   

   

  Rekonstrukcja uzębienia bezzębnej szczęki lub żuchwy

  Implanty są najlepszym rozwiązaniem w przypadku całkowitego braku uzębienia w górnej lub dolnej szczęce. Do wyboru mamy dwa warianty :

  1. pełen most przytwierdzony na stałe do kilku implantów (od 6 do 8).
  2. wyjmowaną protezę przyczepioną do minimum dwóch lub więcej implantów za pomocą różnorakich elementów kotwiczących. W zależności od ilości implantów proteza może być bez podniebienia lub może posiadać ograniczoną płytę podniebienną.

   

  a. Wariant I – Najbardziej elegancki rozwiązanie – Most na implantach

  W szczękę wszczepia się zazwyczaj od 8-10 implantów a w żuchwę od 6-8 implantów . Do wszczepów przykręca się łączniki , na których zostaje zamontowany na stałe most protetyczny.

   

   

  Trwale zakotwiczony most protetyczny, funkcjonuje, wygląda i jest odczuwany jak naturalne zęby.

   

   

   

  b. Wariant II – Proteza umocowana na implantach

  Proteza wymaga założenia optymalnie 4 ( lub co najmniej 2 ) implantów, które posłużą jako stabilna baza do przyczepienia protezy.

   

   

   

  Na implantach zamocowane są różnego typu zaczepy stabilizujące protezę . Mogą być nimi zaczepy kulkowe , korony teleskopowe, lokatory czy np. belka łącząca ze sobą wszystkie implanty.

   

   

  Zaczepy stabilizujące dają pewne zakotwiczenie protezy.

  Takie rozwiązanie zapewnia pewne i mocne gryzienie nawet twardych pokarmów a także łatwe utrzymanie higieny

   

   

  # W leczeniu implantologicznym często stosujemy tymczasowe uzupełnienia protetyczne, w szczególności kiedy implant jest wszczepiony w odcinku przednim. W takiej sytuacji wykonujemy koronę tymczasową osadzaną bezpośrednio po wkręceniu wszczepu ( na tej samej wizycie czyli tzw. natychmiastowe obciążenie).

  Często uciekamy się także do wykonania drukowanych 3D uzupełnień tymczasowych na implantach, kiedy odbudowujemy pełne łuki zębowe i oczekujemy ostatecznego wygojenia dziąseł. Zapewnia to lepszą estetykę uzupełnień ostatecznych i umożliwia ładniejsze, naturalniejsze wyłanianie koron z tkanek miękkich.

  # W naszej praktyce staramy się tak planować leczenie implantologiczne, aby nasi Pacjenci nigdy nie opuszczali gabinetu z widocznym brakiem nawet jednego zęba, co pozwala normalnie funkcjonować i zapewnia psychiczny komfort.

  Podobnie postępujemy przy utracie zębów. bocznych W wielu przypadkach idealne zastosowanie znajdują implanty tymczasowe umieszczane obok właściwych, na których mocuje się prowizoryczne uzupełnienia protetyczne, do momentu wgojenia tytanowych implantów ostatecznych.


Co to znaczy CAD/CAM i jakie ma zastosowanie w naszej codziennej pracy ?

CAD/CAM to nic innego jak tylko Computer Assisted Design/Computer Assisted Manufacturig czyli wykorzystanie komputera do projektowania i wytwarzania uzupełnień protetycznych. Metoda nie jest czymś zupełnie nowym, pierwsze prace z wykorzystaniem skanera i obrabiarki Cercon® smart ceramics CAD/CAM firmy DeguDent wprowadziliśmy do naszej codziennej praktyki ok roku 2000 . Od tego czasu sprzęt wielokrotnie udoskonalano i modyfikowano , obecnie nasze prace są wytwarzane głównie na urządzeniach firmy AnannGirrbach  Ceramillmatik.

Pierwszym etapem pracy jest pobranie „ wirtualnego wycisku ” zęba , za pomocą skanera wewnątrzustnego MEDIT 500  . Obraz ten zostaje przesłany drogą mailową do naszego laboratorium dentystycznego , gdzie tworzony jest wirtualny projekt korony 3D , który z kolei, zostaje przesłany do obrabiarki numerycznej CNC . Maszyna ta wycina podbudowę przyszłej korony z gotowego bloczka tlenku cerconu lub porcelany. Kolejna fazą jest proces synteryzacji w temperaturze bliskiej 1700 C w celu zwiększenia wytrzymałości materiału przez zagęszczenie jego kryształów. Tak przygotowaną podbudowę pokrywa się zewnętrzną warstwą porcelany dopasowaną kolorystycznie do zębów naturalnych. Projekt zakłada także równoległe frezowanie plastikowego modelu przyszłej korony ( lub np. mostu ) w celu przymiarki i bezpośredniej oceny kształtu w ustach naszych pacjentów.

Jak jest zaleta wykorzystania techniki CAD/CAM ?

CAD/CAM ogranicza pracę ludzka do minimum, przyspiesza czas wykonania koron i radykalnie polepsza ich jakość. Skaner wewnątrzustny MEDIT 500 eliminuje możliwość popełnienia błędów podczas ręcznego pobierania wycisków a obrabiarka omija niedokładności powstające w trakcie tradycyjnego procesu odlewniczego.


Tomografia komputerowa CBCT  firmy Vatech w naszej praktyce 

Ta nowoczesna technologia pozwala na wykonywanie przestrzennych obrazów dowolnej okolicy ciała , jednak w naszym przypadku do najczęściej wykonywanych należy tomografia komputerowa szczęki lub żuchwy , zatok szczękowych i jamy nosowej a także stawów skroniowo- żuchwowych.
Tomografia komputerowa jest badaniem , które ukazuje trójwymiarowy obraz 3D, za pomocą którego możemy bardzo precyzyjnie oceniać stan zębów i kości szczęk oraz planować zabiegi, w szczególności implantologiczne. Poprzez użycie specjalistycznego oprogramowania VATECH możemy symulować zabiegi na ekranie monitora i planować rozmiar implantów na bazie ich wirtualnego obrazu . TC jest też bezpieczna dla naszych Pacjentów, albowiem emituje dawkę promieniowania porównywalną lub niższą od tej, gdy wykonujemy tradycyjny pantomogram na kliszy. Tomografię komputerową wykorzystujemy też do przeprowadzania zaawansowanych zabiegów z nawigacją , co gwarantuje nam bezpieczeństwo w trakcie zabiegu oraz skrócenie jego czasu trwania.

[Best_Wordpress_Gallery id=”50″ gal_title=”tomograf”]


Stomatologia zachowawcza zajmuje się zapobieganiem i leczeniem próchnicy zębów . Zazwyczaj kojarzy się z zakładaniem wypełnień ale obejmuje ona szereg innych procedur :  diagnostykę próchnicy , profilaktyczne lakowanie i lakierowanie , leczenie urazów oraz usuwanie białych przebarwień . Stosujemy materiały japońskiej firmy GC oraz najnowsze technologie takie jak abrazję powietrzną ,  infitrację preparatem ICON czy odbudowy metodą ” flow injection ” w oparciu o protokół Digital Smile Design.

Dzięki doświadczeniu i dbałości o każdy szczegół przywrócimy Państwu zdrowy i piękny uśmiech .

Każde , dobrze wykonane wypełnienie powinno :

 1. odbudowywać naturalny kolor i kształt zęba aby były zachowane prawidłowe kontakty z zębami przeciwstawnymi
 2.  szczelnie przylegać do brzegów ubytku aby nie tworzyła się próchnica na jego krawędziach
 3.  perfekcyjnie odbudowywać punkt styku z zębem sąsiednim aby nie zalegało jedzenie co skutkuje przykrym zapachem z ust, krwawieniem dziąseł a także próchnicą w tej okolicy
 4.   idealnie wypolerowane aby nie gromadziła się na nim płytka nazębna

Odbudowa złamanego siekacza kompozytem Enamel Plus HFO podczas jednej wizyty

Całe leczenie wykonał: expert implantolog  DGOI,  ICOI    lek.stom.  Paweł Dobosz


Endodoncja czyli leczenie kanałowe to dział stomatologii zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób miazgi oraz tkanek wokół korzenia zęba.

Najczęstszą przyczyną chorób miazgi są bakterie, a ich siedliskiem – ubytki próchnicowe,  nieszczelne wypełnienia i stare korony protetyczne oraz choroby przyzębia.

Bakterie z ubytków próchnicowych penetrują z czasem miazgę koronową i korzeniową a następnie rozprzestrzeniają się do okolic wokół korzenia tworząc cysty i torbiele.

Bywa i tak , że bakterie z nieprzeleczonych kanałowo zębów krążą we krwi po całym organizmie i wywołują choroby ogólnoustrojowe jak np. bakteryjne zapalenie mięśnia sercowego – dlatego tak ważne są regularne wizyty kontrolne i systematyczna ocena zdjęć rentgenowskich.

Na czym polega leczenia kanałowe w naszej klinice ?

 • na dokładnym usunięciu zainfekowanej bakteriami miazgi komorowej i kanałowej , pod kontrolą mikroskopu zabiegowego
 • na chemiczno-mechanicznym oczyszczeniu wnętrza zęba z użyciem niklowo-tytanowych pilników tnących
 • na szczelnym wypełnieniu kanałów plastyczną gutaperką za pomocą gorących plagerów i pistoletów na płynną gutaperkę typu Sytem B, Obtura (USA )

Po zakończeniu leczenia endodontycznego kolejną kwestią pozostaje odbudowa zniszczonej korony zęba. Optymalnym rozwiązaniem jest osadzenie korony porcelanowej , która działa jak obejma i zapobiega przypadkowemu pęknięciu zęba i w konsekwencji konieczności jego usunięcia.

 

Dlaczego warto leczyć kanałowo zęby w naszej praktyce ?

 • jako nieliczni na Pomorzu – blisko 20 lat temu , wprowadziliśmy do naszej praktyki leczenie kanałowe pod mikroskopem !!!
 • wykorzystujemy najnowocześniejsze urządzenia do leczenia endodontycznego – elektroniczne lokalizatory długości kanałów , mikromotory japońskiej firmy Morita  a także inny sprzęt i narzędzia wiodących światowych producentów.
 • systematycznie wdrażamy światowe standardy leczenia endodontycznego do naszej praktyki
 • nasze doświadczenie mówi , że prawidłowo wyleczony kanałowo ząb funkcjonuje przez wiele lat
 • leczenie endodontyczne jest dużo tańsze od usunięcia zęba oraz zastąpienia go implantem

Czym jest paradontoza ?

Paradontoza to choroba tkanek przyzębia czyli tych wszystkich elementów , które stabilnie utrzymują ząb na swoim miejscu tj.: dziąsła, kości i więzadeł wokół zęba. Nie leczone zapalenia tkanek przyzębia prowadzą z czasem do rozchwiania zębów a w konsekwencji do ich utraty.

Jakie są przyczyny paradontozy ?

Głównymi przyczynami są zapalenia wywołane przez bakterie obecne na powierzchni zębów ( niedostateczna higiena jamy ustnej ) , szczególnie w przypadku skłonności dziedzicznych. Czynnikami sprzyjającymi paradontozie są : palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, stres czy niektóre choroby ogólne ( cukrzyca, choroby krwi ) a także wady zgryzu.

Jakie są skutki paradontozy ?

Do najczęstszych dolegliwości , które zgłaszają nasi pacjenci należą : krwawienie i opuchlizna dziąseł, nadwrażliwość zębów na zimno a także przykry zapach z ust. Nie leczona powoduje ubytki kości wokół zębów i obsuwanie dziąseł , co w konsekwencji skutkuje ich rozchwianiem a dalej prowadzi do nieuchronnej ich utraty.

Niestety , mało kto z osób cierpiących na choroby przyzębia ma świadomość , że nieleczona paradontoza zwiększa ryzyko wystąpienia różnorakich powikłań ogólnych w przebiegu miażdżycy naczyń krwionośnych, udarów mózgu , przy przedwczesnym porodzie , zapalenia płuc , choroby reumatycznej i cukrzycy i może być przyczyną bakteryjnego zapalenia mięśnia sercowego .

Jak leczyć paradontozę ?

Podstawą leczenia paradontozy jest jej wczesne wykrycie oraz szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia, ponieważ wtedy profesjonalne postępowanie może , w znacznym stopniu , spowolnić jej postęp a nawet zahamować dalszy rozwój.

W początkowej fazie leczenie skierowane jest zwalczanie bakterii wywołujących stany zapalne – składają się na to regularne wizyty u lekarza, profesjonalne oczyszczanie zębów oraz staranna higiena jamy ustnej.

W  bardziej zaawansowanych stadiach stosuje się leczenie wielokierunkowe : głębokie oczyszczanie korzeni z bakterii , poddziąsłową aplikację leków , stymulację laserową , odbudowę ubytków kostnych i więzadeł okołozębowych , szynowanie rozchwianych zębów i wiele innych . Bardzo istotne jest także uzupełnienie utraconych zębów a tym samym poprawę estetyki twarzy oraz odtworzenie funkcji gryzienia i odciążenie rozchwianych i niewydolnych zębów.

 

Leczenie paradontozy to proces skomplikowany , długotrwały i wymagający wzajemnej współpracy . Zapewniamy Państwu opiekę i skuteczną terapię , której kluczowymi elementami są :

1. profesjonalna higienizacja poprzez skalingi ultradżwiękowe , piaskowanie 

2. oczyszczanie głębokich kieszonek czyli tzw. kiretaże

3. plastyczne zabiegi pokrywania obnażeń dziąsłowych oraz przeszczepy z podniebienia

4. korekcje przebiegu linii uśmiechu

5. zabiegi regeneracyjne ubytków kostnych za pomocą materiałów kościozastępczych czy preparatów typu Emdogain.

Ortodoncja jest dziedziną stomatologii , która zajmuje się zapobieganiem i leczeniem wad zgryzu czyli ( jak to się mówi popularnie ) -” prostowaniem krzywych zębów ” .

Ortodoncja zajmuje się nie tylko prawidłowym ustawieniem zębów  ale także profesjonalnym kształtowaniem harmonii rysów twarzy z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy nauki i technologii ( technologii CAD – CAM  czy implantologii ortodontycznej ) . Trzeba sobie bowiem zdawać sprawę ,że nieprawidłowe ustawienie zębów niesie za sobą wiele niekorzystnych skutków . Oczywiście – najbardziej widoczny jest nieestetyczny wygląd krzywych zębów i dysharmonia rysów twarzy.

Nie wszyscy wiedzą , że krzywe zęby są bardziej narażone na paradontozę , nieprawidłowe i przyspieszone ścieranie czy próchnice w następstwie utrudnionej higieny . Nieprawidłowy zgryz bywa często przyczyną wad wymowy a niekiedy daje problemy w stawach skroniowo-żuchwowych a dalej bóle głowy , szyi i pleców !

Istotne jest zatem aby od najmłodszych lat kontrolować rozwój zgryzu , a jeżeli już wystąpiła wada – skutecznie ją korygować .

Rodzaje aparatów ortodontycznych : aparaty ruchome , aparaty stałe ( z zamkami metalowymi, zamkami estetycznymi , lingwalne tzw incognito ) oraz tzw ” niewidoczne aparaty nakładkowe ”

                                                         W jaki sposób leczymy naszych Pacjentów ?

W naszej codziennej praktyce stomatologicznej wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia technologii czyli leczenie niewidocznym systemem nakładek Invisalign

 • Invisalign jest niewidocznym aparatem prostującym zęby na który składa się zestaw przezroczystych nakładek czyli tzw alignerów
 • wykorzystując zaawansowaną technologię obrazowania 3D, w metodzie Invisalign tworzony jest kompletny plan prostowania zębów
 • każdy aligner z kompletu nosi się przez około 10 dni i wymienia na następny , aż do uzyskania prawidłowego zgryzu
 • efekt leczenia , jest z góry , szczegółowo zaplanowany i przewidywalny
 • leczenie nakładkami Invisalign zwiększa efektywność oraz zdecydowanie skraca całkowity czas terapii w stosunku do tradycyjnych aparatów z zamkami
 • Invisalign umożliwia zachowanie idealnej higieny oraz zapewnia komfort podczas mówienia
 • z zasady całkowity koszt terapii zbliżony jest do kosztów leczenia tradycyjnymi aparatami z zamkami , ale zawsze zamyka się  w przedziale od 8.000 – 14.5000 PLN

 

Higienizacja jest kluczowym elementem profilaktyki próchnicy i chorób przyzębia.

Dzięki regularnym przeglądom oraz zabiegom profilaktycznym możemy wychwycić najdrobniejsze nieprawidłowości w stanie zdrowia jamy ustnej, takie jak próchnica początkowa czy pierwsze symptomy paradontozy. Zmniejszamy przy tym ryzyko wystąpienia chorób odogniskowych , ponieważ bakterie z jamy ustnej mogą być ich przyczyną.                                                        

 •     podstawa atrakcyjnego uśmiechu
 •     przyjemny , świeży oddech
 •     nieinwazyjna i najmniej kosztowna forma leczenia
 •    co najmniej raz na pół roku

 

kiretaż      skaling ultradźwiękowy      piaskowanie      lakowanie i lakierowanie      fluoryzacja

Profesjonalne usuwanie kamienia i płytki bakteryjnej są rekomendowane przed wybielaniem zębów u naszych pacjentów , przed zabiegami implantacji oraz leczeniem protetycznym.

O zdrowy i świeży uśmiech dbają od wielu lat: dyplomowana higienistka  Pani Agnieszka, dyplomowana pielęgniarka i higienistka Pani Iwona

Feedback