Regulamin opinie

Opinie umieszczone na tej stronie internetowej pochodzą od pacjentów, którzy skorzystali z usług INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA „DENTAL PLUS” (zwaną dalej Firmą). Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie publikowane opinie pochodziły od pacjentów, którzy faktycznie skorzystali z usług Firmy. Informacje są zbierane, gromadzone i publikowane zgodnie z poniższym regulaminem.

Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania  unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta.

Regulamin opinii

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania opinii użytkowników na temat usług INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA „DENTAL PLUS” (zwaną dalej Firmą).
 2. Firma wyświetla na stronie internetowej wybrane opinie pochodzące z portalu ZnanyLekarz.pl, RankingLekarzy.pl, z Google Moja Firma.
 3. Ocena wyświetlana na stronie internetowej jest średnią wyświetlanych ocen pochodzących z portalu ZnanyLekarz.pl, RankingLekarzy.pl, z Google Moja Firma.
 4. Zamieszczanie opinii jest możliwe po skorzystaniu z usług Firmy, w szczególności po zawarciu umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
 5. Pacjent powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznanych za obraźliwe.
 6. Firma zastrzega sobie możliwość drobnej korekty ortograficznej i stylistycznej opinii, które umieszczone są na stronie internetowej. Korekta dotyczy poprawy znaków diakrytycznych i interpunkcyjnych, przy czym nie ingeruje w istotę przekazu opinii.
 7. Firma może w każdej chwili weryfikować, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od pacjentów, którzy skorzystali z usług Firmy.
 8. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
  a) bez uprzedniego skorzystania z usług Firmy;
  b) wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  c) naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
  d) wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, których rozpowszechnianie jest zabronione;
  e) przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia oceny usług;
  f) zawierających przekazy reklamowe.
 9. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zawartość opinii przekazywanych przez użytkowników oraz nie wpływa i nie sugeruje ich treści.
 10. Ustanowiono procedury, które zapewniają, aby publikowane opinie pochodziły od pacjentów, którzy skorzystali z usług Firmy. 
 11. Opinie podpisane są nickiem użytkownika lub imieniem i nazwiskiem, którym posługuje się użytkownik. Firma zastrzega sobie możliwość umieszczenie tych danych przy opinii wyświetlanej na stronie internetowej.
 12. Zdjęcia pacjentów przy opinii na stronie internetowej mają charakter wyłącznie estetyczny i nie są zdjęciami faktycznych osób.
 13. W przypadku wątpliwości dotyczących zamieszczonych opinii użytkownik strony może zgłosić Firmie opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia Firma podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, w celu weryfikacji autentyczności zamieszczonej opinii.
 14. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane na stronie internetowej zgodnie z powyższym regulaminem.  
 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na niniejszej stronie internetowej.

KONTAKT

+48 91 485 02 74
kontakt@doboszimplanty.pl

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje wątpliwości lub umówimy wizytę!

KONTAKT

Jak do nas trafić?

Skorzystaj z mapy, aby ułtatwić sobie dojazd do naszej placówki.

ZOBACZ NA MAPIE

ADRES

aleja Piastów 3
70-325 Szczecin

Od poniedziałku do piątku od 9-19
w soboty po indywidualnym umówieniu.