Metamorfozy

Założono cztery licówki porcelanowe na siekacze

 

Całe leczenie wykonał: expert implantolog  DGOI,  ICOI    lek.stom.  Paweł Dobosz

Założono trzy licówki porcelanowe oraz jedną koronę na siekacze

 

Całe leczenie wykonał: expert implantolog  DGOI,  ICOI    lek.stom.  Paweł Dobosz

Proteza górna na teleskopach oparta na 6 implantach, most porcelanowy dolny oparty na 6 implantach

 

Całe leczenie wykonał: expert implantolog  DGOI,  ICOI    lek.stom.  Paweł Dobosz

Wykonano implant oraz koronę porcelanowa na lewym siekaczu

 

Całe leczenie wykonał: expert implantolog  DGOI,  ICOI    lek.stom.  Paweł Dobosz

Wykonano trzy korony pełnoceramiczne na zębach i jedną koronę na implancie ( na lewej dwójce ).

Stan przed leczeniem

Stan po leczeniu

 

Całe leczenie wykonał: expert implantolog  DGOI,  ICOI    lek.stom.  Paweł Dobosz

Feedback